Przeciąganie jest to obróbka wiórowa, w której cały naddatek na obróbkę skrawany jest podczas jednego przejścia narzędzia, zwanego przeciągaczem, przeprowadzana na obrabiarkach zwanych przeciągarkami.

Przeciąganie stosuje się do obróbki dokładnych otworów wielobocznych, wielowypustowych, rowków wpustowych oraz innych kształtów powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

Proces przeciągania odbywa się przy prędkości pomiędzy 2.5m/min a 24 m/min, w specjalnych przypadkach takich jak przeciąganie detali po obróbce cieplnej „na twardo” prędkość może dochodzić nawet do 60-80 m/min.

Dlatego też przeciąganie charakteryzuje się głównie krótkim czasem cyklu obróbki detalu i wykorzystywane jest głównie w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie ilości produkcyjne są bardzo duże.

Rozróżniamy następujące typy przeciągaczy okrągłych do profili wewnętrznych :
– przeciągacze o zębach prostych (najbardziej znana i konwencjonalna konstrukcja narzędzia)
– przeciągacze o zębach spiralnych
– przeciągacze do przeciągania „na twardo” (dla detali o wysokiej twardości)
Budowa przeciągacza:
– uchwyty narzędzia służą do zamocowania w maszynie oraz ciągnięcia lub pchania przeciągacza podczas procesu, chwyty narzędzia odnoszą się głównie do norm DIN 1415 oraz DIN 1417, ten drugi jest obecnie częściej stosowany ze względu na 45° kąt umożliwiający lepsze trzymanie narzędzia w uchwycie podczas procesu, uchwyty mogą być okrągłe lub z płaską powierzchnią umożliwiająca pozycjonowanie narzędzia
1

– pilot to część przeciągacza centrująca detal na narzędziu z bardzo zbliżoną średnicą do otworu detalu przed przeciąganiem, długość pilota powinna być przynajmniej takiej samej długości jak część detalu, którą mamy przeciągać, dodatkowo odległość od początku uchwytu wraz z pilotem określa nam bardzo ważny wymiar nazywany „odległością do pierwszego zęba” brany pod uwagę przy konstruowaniu przeciągaczy
3
– część robocza przeciągacza na której umieszczone są zęby narzędzia znajduje się pomiędzy dwoma pilotami i możemy je podzielić na następujące grupy:
skrawanie tylko wielowypustu – bez dotykania średnicy wewnętrznej detalu, która musi być już gotowa przed procesem przeciągania

4

  • skrawanie kalibrujące – zaczynamy z wstępnie przygotowanego otworu, który kalibrujemy na wymaganą średnice

5

  • w pierwszej sekcji narzędzia skrawanie kalibrujące następnie skrawanie profilu

6

  • skrawanie zębami kombinacyjnymi – w końcowej sekcji narzędzia zęby skrawające profil oraz kalibrujące otwór przeplatają się na zmianę, tego typu konstrukcję narzędzia wykorzystujemy gdy wymagana jest wysoka dokładność pomiędzy średnica wewnętrzną a zewnętrzną detalu

7

  • skrawanie zębami kalibrującymi otwór w końcowej sekcji narzędzia

8

EKIN-18